Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie roczne z działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 Studenckie Koło Naukowe Geografów liczyło 26 członków. Do czerwca 2012 w skład zarządu wchodzili: Monika Dziuk, Arkadiusz Chudy weszli w skład komisji rewizyjnej. Opiekunem naukowym już dwunasty rok był prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała.

Dnia 4 czerwca 2012 roku odbyły się wybory do zarządu. Od tej pory funkcję prezesa sprawuje Karolina Trąbka, wiceprezesami zostali: Kamil Knap i Katarzyna Hądzlik, skarbnikiem - Ewa Pabian, sekretarzem - Stanisław Korfanty. W skład komisji rewizyjnej weszli: Karol Kowalczyk, Andrzej Stolot oraz Katarzyna Wit.

W dniach 19-20 listopada, po dwuletniej przerwie, członkowie koła zorganizowali obóz adaptacyjny dla studentów 1 roku geografii. Odbył się on w Beskidzie Małym. Uczestnicy zdobyli szczyt Rogacz, Magurkę, w zimowej aurze odnaleźli jedną z mniejszych jaskiń w pobliżu Schroniska Studenckiego 'Rogacz'.

15 grudnia 2011 członkowie koła spotkali się na corocznej Wigilii, składając sobie życzenia sukcesów zawodowych oraz prywatnych.

W roku 2012 ukazał się 13 tom cyklicznego opracowania „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko”. Opublikowano w nim 11 artykułów naukowych dotyczących zagadnień fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych, 3 prelekcje, 1 sesję terenową oraz 2 sprawozdania z działalności studentów. Autorami prac są studenci, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownicy jednostek współpracujących z Wydziałem Nauk o Ziemi.

Wzorem lat ubiegłych studenci zaprosili na slajdowisko podróżnicze „7 dni w Tybecie”. Podróżnik oraz pilot wycieczek Ryszard Derdziński dnia 27 marca 2012 roku opowiedział o swojej podróży w rejon Azji Środkowej, skupiając się na 7 tytułowych dniach spędzonych w Tybecie.

W dniach 24-26 kwietnia 2012 roku Samorząd Studencki UŚ oraz Dział Informacji i Promocji Uczelni zorganizował Ósmy Festiwal Nauki. SKNG UŚ tradycyjnie wzięło udział w organizacji Jarmarku Wiedzy odbywającego się na deptaku przy Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Członkowie SKNG: Katarzyna Hądzlik, Kamil Knap, Stanisław Korfanty, Karol Kowalczyk, Marek Mączka, Ewa Pabian, Michał Pluciński, Andrzej Stolot, Karolina Trąbka i Katarzyna Wit zachęcali przyszłych studentów do wybrania studiów przyrodniczych poprzez zaprezentowanie możliwości studiów geograficznych. W stworzonym 'UŚiowym planetarium' wyświetlano filmy astronomiczne oraz pokazywano położenie gwiazd w różnych porach roku. Przyszli meteorolodzy przy pomocy psychrometru Assmana mierzyli temperaturę powietrza oraz wilgotność. Stworzyli także ogródek meteorologiczny w miniaturze dając możliwość własnych pomiarów temperatury i prędkości wiatru zainteresowanym. Była także możliwość do obejrzenia zdjęć lotniczych w trójwymiarze oraz wygrania cennych nagród książkowych, przewodników oraz map w konkursach.
Ryc. 1. Współorganizatorzy Festiwalu Nauki 2012, od lewej Kamil Knap, Andrzej Stolot, Michał Pluciński i Stanisław Korfanty. Fot. Ewa Pabian

Marlena Jakubowska, Aneta Rzepecka, Radosław Sagan oraz Karolina Trąbka reprezentowali Koło na Zjeździe Geografów w dniach 12-15 kwietnia 2012 r. Zjazd odbył się we Wrocławiu i Lewinie Kłodzkim, podczas sesji referatowej troje studentów wygłosiło referaty. Był to także doskonały czas do rozmów, wymiany doświadczeń oraz współpracy z przedstawicielami kół naukowych z całej Polski. Studenckie Koło Naukowe Geografów z Torunia podjęło się organizacji Zjazdu Geografów w 2013 roku, zatem SKNG UŚ mówi do zobaczenia!

Ryc. 2. Wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Geografów we Wrocławiu i Lewinie Kłodzkim wraz z prodziekanem ds. nauczania dr hab. Dariuszem Ilnickim oraz dr Agnieszka Latochą . Fot. Jacek Mucha

Studenckie Koło Naukowe Geografów posiada przedstawicieli w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Geografii i Młodych Geografów EGEA. Dwoje z nich: Karolina Trąbka i Jan Zimnol uczestniczyli w North and Baltic Regional Congress na Łotwie w dniach 19-24.04.2012. Tematem Kongresu było: Quality of Life - Inequality of Europe. Uczestnicy brali udział w: warsztatach dotyczących nowoczesnego rolnictwa, wykładach dotyczących gospodarki przestrzennej z punktu widzenia architekta współpracującego z geografami oraz historii Egiptu a także wycieczkach do Parku Narodowego Sigulda i do Rygi - stolicy Łotwy.

W dniach 2-6.05.2012 Aneta Rzepecka brała udział w EuroMed Congress organizowanym w Serbii, w Parku Narodowym Tara. Motywem kongresu była gospodarka wodna.

Karolina M. Trąbka - SKNG UŚ, Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: