Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKNG UŚ w roku 2004

W 2004 roku Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego liczyło 30 członków. Do listopada 2004 w skład zarządu wchodzili: Funkcję opiekuna naukowego od roku 1999 sprawuje dr Mariusz Rzętała. Ponadto w 2003 roku powołano Komisję Rewizyjną zajmującą się kontrolą działalności Zarządu i Koła, w skład której wchodzili: Do najważniejszych zadań wytyczonych na rok 2004 zaliczyć należy organizację: Konferencji Studenckich Kół Naukowych Geografów, Balu Geografa, obozu adaptacyjnego (dla studentów I roku geografii) w Kletnie, oraz wszelkich wyjazdów na konferencje i kongresy w kraju i za granicą.

Pierwszym projektem badawczym w 2004 roku był 2 dniowy wyjazd wzdłuż biegu rzeki Kłodnicy, który odbył się w lutym. Przedsięwzięcie to było kontynuacją badań nad regionem górnośląskim. Członkowie wyjazdu skupili swoją uwagę nie tylko na rzece Kłodnicy, ale także na Kanale Gliwickim, zbiorniku Dzierżono Duże i Pławniowice.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego brali udział w XVIII Zjeździe Studenckich Kół Naukowych Geografów w Szczytnej, który odbył się w dniach 26 - 28 marca 2004 r., a organizowany był przez Koło Naukowe Studentów Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji udział wzięło 51 osób z 11 ośrodków z całego kraju, w tym czteroosobowa delegacja z naszego koła w składzie: Magdalena Bujoczek, Agata Koptyjska, Jacek Krawczyk oraz Łukasz Tawkin. Należy nadmienić, iż za zaprezentowanie referatu Magdalena Bujoczek i Agata Koptyjska zajęły II miejsce w konkursie referatów z wystąpieniem na temat „Formy oddziaływania górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego na środowisko geograficzne”.

W kwietniu 2004 roku odbył się obóz naukowy na "Ponidziu", w którym uczestniczyło 7 osób oraz opiekun naukowy wyjazdu, którym była mgr Anna Chwalik. Członkowie SKNG UŚ w trakcie trwania obozu zajmowali się m. in. badaniem procesów krasowych w gipsach, oraz procesami fluwialnymi zachodzącymi w obrębie doliny Nidy. Dokonano również oceny właściwości fizykochemicznych wód rzecznych. Badania na tym terenie będą kontynuowane także w roku 2005.

Poza imprezami naukowymi SKNG UŚ bierze czynny udział w organizacji imprez kulturalnych, do których niewątpliwie zaliczyć należy organizowany co roku Bal Geografa. Tym razem wspomniany Bal odbył się w maju. Oprócz studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyli również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów Akademii Pedagogicznej z Krakowa oraz Koła Naukowego Młodych Geografów „Geoholicy” z Łodzi.

W dniach 15 - 17 września 2004 członkowie SKNG UŚ pomagali w organizacji VIII Ogólnopolskiej Konferencji Limnologicznej nt. „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne - funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona”, która odbyła się w Sosnowcu.

Pod koniec września w Kletnie odbył się obóz naukowo-adaptacyjny dla studentów I roku geografii WNoZ UŚ, organizowany przez nasze Koło. Uczestnicy obozu zwiedzili Hutę Szkła „Violetta”, nieczynną kopalnię uranu, Jaskinię Niedźwiedzią, Muzeum Ziemi w Kletnie oraz wysłuchali kilku wykładów plenerowych tematycznie związanych z okolicami Kletna. Ponadto uczestnicy mieli również szansę podziwiania przepięknych widoków ze szczytu Śnieżnika.

Na szczególną uwagę zasługuje uczestnictwo przedstawicieli SKNG UŚ w Rocznym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Geografów (EGEA) w Baarlo (Holandia). Kongres ten odbył się w dniach 10 - 15 października 2004 roku a jego temat przewodni brzmiał "water".

W dniach 28 - 30 października w Sosnowcu odbyła się Konferencja Studenckich Kół Naukowych Geografów pod hasłem „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko”. Organizatorem tego spotkania było SKNG UŚ. Na konferencję przybyło 40 przedstawicieli Kół Geografów z 8 ośrodków uczelnianych (SKNG UG GDAŃSK, SKNG AP Kraków, KG UJ Kraków, SKNG UMCS Lublin, KNMG „Geoholicy” Łódź, SKNG UAM Poznań, KNG Wrocław, oraz SKNG UŚ Sosnowiec). Po uroczystym otwarciu konferencji oraz powitaniu przybyłych gości opiekun naukowy koła dr Mariusz Rzętała wygłosił referat pt. „Region górnośląski - obszar ekologicznego zagrożenia a możliwości rozwoju turystyki i rekreacji”. Uczestnicy konferencji w czasie trwania sesji referatowej wygłosili przygotowane przez siebie następujące referaty: Po sesji referatowej odbyła się krótka wycieczka po najcenniejszych zabytkach Sosnowca. Następnego dnia zorganizowano sesję terenową po Wyżynie Śląskiej. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć: Pustynię Błędowską, piaskownię Bukowno - wyrobisko piasku podsadzkowego, przyszły zbiornik Pogoria IV, zbiornik Pogoria III, hałdę odpadów przemysłu wydobywczego w Grodźcu, zbiornik Kozłowa Góra, wybrane obiekty Obszaru Warownego Śląsk. Zakończenie przejazdu zaplanowano nad zbiornikiem Rogoźnik, gdzie rozpalono ognisko. Wieczorem, jeszcze tego samego dnia, odbyło się podsumowanie i zakończenie konferencji.

Efektem pracy członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego jest kolejny tom z serii „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko”, w którym znalazły się także niektóre referaty przygotowane na wspomnianą wyżej konferencję. Prace nad tą serią prowadzone są nieprzerwanie od lat 90. XX wieku. W kolejnym roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ planują kontynuację prac naukowo-badawczych prowadzonych w regionie górnośląskim, których wyniki będą prezentowane na ogólnopolskich konferencjach, a także kongresach ogólnoeuropejskich EGEA. Odbędą się również cykliczne imprezy takie jak: obozy naukowe i integracyjno-naukowe oraz Bal Geografa.

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: