Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKNG UŚ w roku 2005

W roku 2005 Studenckie Koło Naukowe Geografów liczyło 45 członków. Do grudnia 2005 w skład zarządu wchodzili: Funkcje opiekuna naukowego od roku 1999 niezmiennie sprawuje dr Mariusz Rzętała. W Grudniu 2005 roku odbyły się wybory podczas których Walne Zebranie wybrało: W dniach 29. 09 - 2.10. 2005 SKNG UŚ zorganizowało jak co roku obóz adaptacyjny dla 1 roku geografii. Uczestnicy mają okazję poznać piękno doliny Kleśnicy, Piękne widoki ze Śnieżnika, unikalność form naciekowych w Jaskini Niedźwiedziej, proces tworzenia szkła kryształowego w Hucie Szkła Wioletta w Stroniach Śląskich oraz zobaczyć zamkniętą już kopalnie Uranu w Kletnie. Obóz adaptacyjny jest znakomitym sposobem na aklimatyzacje ze środowiskiem studenckim, oraz przekazanie nowym studentom wartościowych informacji na temat studiowania geografii. Jak zawsze naukowo wspierał nasz wyjazd dr Mariusz Rzętała, który udzielił kilku ciekawych wykładów popularno naukowych między innymi: (geologia Masywu Śnieżnika, procesy krasowe w dolinie Kleśnicy, i surowce mineralne okolic Kletna).

W dniach 10 - 16 Października członkowie SKNG UŚ uczestniczyli również w 17 Annual Congress EGEA (17 Rocznym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Geografii i Młodych Geografów), który odbył się tym razem w Milopotamos w Grecji. Reprezentanci naszego koła pracowali w ramach dwóch warsztatów. Jeden dotyczył geografii fizycznej rożnych krajów europejskich, każdy z reprezentantów przedstawiał cechy środowiska geograficznego swojego kraju. Drugi natomiast dotyczył turystyki i bazy turystycznej krajów europejskich oraz alternatywnych form turystyki.

Następnym przedsięwzięciem w którym SKNG UŚ brało udział to Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Geografów pt: „Parki Narodowe, środowisko przyrodnicze - kształtowanie i ochrona”, zorganizowane w dniach 27 - 30. 10. 2005 w Międzyzdrojach. Konferencję tą zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Geografów UAM Poznań. Na tym seminarium członkowie SKNG UŚ prezentowali dwa referaty:

Na sesji terenowej ukazano nam walory turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego.

W dniach 10 -13 11. 2005 Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało w Sosnowcu ogólnopolskie warsztaty terenowe „Region Górnośląski”. Na warsztaty te przyjechało 46 uczestników z 10 Kół Geografów z całej Polski (UKW Bydgoszcz, UG Gdańsk, AŚ Kielce, AP Kraków, UJ Kraków, UMCS Lublin, UŁ Łódź, UAM Poznań, UMK Toruń, UW Warszawa). Na pierwszym dniu sesji terenowej z pomocą dr Mariusza Rzętały staraliśmy się przybliżyć uczestnikom specyfikę regionu górnośląskiego. Wycieczka obejmowała trasę: Zbiornik Pławniowice, Kanał Gliwicki, Zbiornik Dzierżono Małe, Śluza Dzierżono na Kanale Gliwickim, Zbiornik Dzierżono Duże wraz z deltą Kłodnicy. Następnego dnia z pomocą dr Sławomira Pytla ukazaliśmy układy urbanistyczne regionu górnośląskiego oraz problemy społeczno - ekonomiczne. Tego dnia odwiedziliśmy zabytkową nieczynną kopalnię rud srebra w Tarnowskich Górach, Osiedla robotnicze Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach, osiedla A i Z w Tychach, Zbiornik Paprocany oraz muzeum piwowarstwa w Browarze Tychy.

Następnym wyjazdem członków SKNG UŚ było uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Geografów pt: „Przekształcenia struktur przestrzennych w regionach” w Gdańsku, która odbyła się w dniach 24 - 27 11. 2005. konferencję tą zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Turystyki Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. W trakcie konferencji członkowie SKNG UŚ prezentowali dwa referaty: Ponadto Łukasz Tawkin oraz Monika Trochim prezentowali wystąpienie na temat EGEA, oraz wyświetlaliśmy film sprawozdawczy autorstwa Marcina Soczka z ogólnopolskich warsztatów terenowych „Region Górnośląski”. W czasie sesji terenowej mięliśmy okazję zapoznać się ze specyfiką Województwa Pomorskiego. Trasa wycieczki obejmowała: Hel, Fokarium na Helu, Jastrzębią Górę, Przylądek Rozewie, Elektrownie Szczytowo - Pompową w Żarnowcu, Stację Limnologiczną UG w Borucinie. Sesja terenowa zakończyła się w Leśnej Hucie koło Czarnej Wody gdzie zatrzymaliśmy się na ostatni nocleg.

W dniach 13 - 14. 01.2006 odbyła się konferencja Studenckich Kół Naukowych Geografów w Krakowie pod tytułem: „Przestrzeń społeczno - ekonomiczna Europy środkowej i wschodniej” Nasz koło reprezentowało 5 osób, spośród których Katarzyna Chrobak, Bernadeta Myśliwiec, Przemysław Paśnik przygotowali referat o rozwoju rynku usług ekstremalnych w Europie Wschodniej na przykładzie Czarnobyla. W czasie sesji terenowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić żydowską dzielnicę Kazimierz i osiedle Nowa Huta. Efektem merytorycznym było opracowanie zawierające zbiór referatów wygłoszonych na tejże konferencji wydane pod tym samym tytułem.

W dniach 26. 02 - 2. 03 odbył się w Moskwie Wschodni Kongres EGEA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii) pod tytułem „Contemporary problem sof efficient environmental management”. Na kongres ten pojechały 4 osoby z SKNG UŚ: Jacek Krawczyk, Bartek Szadkowski, Łukasz Tawkin oraz Monika Trochim. Reprezentanci naszego koła pracowali na tym kongresie w ramach 2 warsztatów. Jeden dotyczył rosyjskiej kultury a temat przewodni brzmiał "Enigma of russian soul" a uczestnicy drugiego dyskutowali o relacjach Rosji z Unią Europejską. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić największe atrakcje turystyczne Moskwy (Kreml, Mauzoleum Lenina, Moskiewskie cerkwie i sobory). Po kongresie, jedna grupa członków SKNG UŚ pojechała do St. Petersburga, druga natomiast po 40 godzinnej podróży pociągiem, dotarła do czarnomorskiego kurortu Rosji - do Sochi. 21 - 22 kwietnia w Św. Katarzynie odbył się XX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, zorganizowany przez koło naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Nasze koło reprezentowało 6 osób: Katarzyna Chrobak, Bernadetta Myśliwiec, Jacek Krawczyk, Agata Koptyjska, Marcin Soczek, Łukasz Tawkin oraz Monika Trochim. Członkowie SKNG UŚ prezentowali tam 2 referaty: W czasie sesji terenowej uczestnicy zjazdu mieli okazję poznać osobliwości przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Gołoborze Łysej Góry, Przełom Lubrzanki) oraz Rezerwatu Wietrznia i Rezerwatu Kadzielnia.

Trzy przedstawicielki SKNG UŚ (Agata Koptyńska, Krystyna Kozioł i Monika Trochim) prezentowały poster nt. Wykorzystania przestrzeni postindustrialnej na przykładzie Silesia City Center w VIII Seminarium Krajobrazowym, zorganizowanym w dniach 11 - 12 maja 2006, przez Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG, oddział w Sosnowcu. Temat seminarium brzmiał: Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i eksploatacyjne. Po przedstawieniu referatów i posterów wszyscy uczestnicy przenieśli się w ruiny cementowni Grodziec w celu przedyskutowania problemu zagospodarowania, kształtowania i ochrony krajobrazów przemysłowych. W drugim dniu seminarium odbył się objazd po najbardziej jaskrawych zakątkach Górnego Śląska. Wycieczkę zakończono zwiedzaniem nieczynnej kopalni węgla kamiennego Królowa Luiza w Zabrzu.

W dniach 19 - 21 Maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Geografów pt: „Człowiek i jego działalność na obszarach chronionych”, zorganizowana przez SKNG Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. SKNG UŚ reprezentowali: Krystyna Kozioł, Jacek Krawczyk, Łukasz Tawkin, Monika Trochim, Justyna Cocyk, Izabela Warzecha. Na sesji referatowej Krystyna Kozioł wygłosiła referat pt.: „Walory środowiska geograficznego na obszarze Góry Tuł i Zadniego Gaju - poszukiwanie odpowiedniej formy ochrony”, natomiast Justyna Cocyk i Izabela Warzecha wystąpiły z odczytem pt. „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich enklawą wśród górnośląskich miast tętniących życiem”. W czasie sesji terenowej ukazano nam piękno Roztoczańskiego Parku Narodowego (Stawy Echo, Bukowa Góra, Zwierzyniec) oraz mieliśmy okazję zobaczyć renesansowe miasto - Zamość.

Łukasz Tawkin, Monika Trochim - SKNG UŚ, Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: