Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKNG UŚ w roku 2006

W roku 2006 Studenckie Koło Naukowe Geografów liczyło 45 członków. Do grudnia 2006 w skład zarządu wchodzili: Funkcje opiekuna naukowego od roku 1999 niezmiennie sprawuje dr Mariusz Rzętała. W Grudniu 2006 roku odbyły się wybory, podczas których Walne Zebranie wybrało nowy zarząd w skład którego weszli: W dniach 13 - 14. 01.2006 Odbyła się konferencja Studenckich Kół Naukowych Geografów w Krakowie pod tytułem: „ Przestrzeń społeczno - ekonomiczna Europy środkowej i wschodniej”. Nasze koło reprezentowało 5 osób, spośród których Katarzyna Chrobak, Bernadeta Myśliwiec, Przemysław Paśnik. Przygotowali referat o rozwoju rynku usług ekstremalnych w Europie Wschodniej na przykładzie Czarnobyla. W czasie sesji terenowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić żydowską dzielnicę Kazimierz i osiedle Nowa Huta. Efektem merytorycznym było opracowanie zawierające zbiór referatów wygłoszonych na tejże konferencji wydane pod tym samym tytułem.

W dniach 26. 02 - 2. 03 Odbył się w Moskwie Wschodni Kongres EGEA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii) pod tytułem „Contemporary problem sof efficient environmental management”. Na kongres ten pojechały 4 osoby z SKNG UŚ: Jacek Krawczyk, Bartek Szadkowski, Łukasz Tawkin oraz Monika Trochim. Reprezentanci naszego koła pracowali na tym kongresie w ramach 2 warsztatów. Jeden dotyczył rosyjskiej kultury a temat przewodni brzmiał „Enigma of russian soul” a uczestnicy drugiego dyskutowali o relacjach Rosji z Unią Europejską. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić największe atrakcje turystyczne Moskwy (Kreml, Mauzoleum Lenina, Moskiewskie cerkwie i sobory). Po kongresie, jedna grupa członków SKNG UŚ pojechała do St. Petersburga, druga natomiast po 40 godzinnej podróży pociągiem, dotarła do czarnomorskiego kurortu Rosji, - do Sochi.

21 - 22 kwietnia w Św. Katarzynie odbył się XX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, zorganizowany przez koło naukowe Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Nasze koło reprezentowało 6 osób: Katarzyna Chrobak, Bernadetta Myśliwiec, Jacek Krawczyk, Agata Koptyjska, Marcin Soczek, Łukasz Tawkin oraz Monika Trochim. Członkowie SKNG UŚ prezentowali tam 2 referaty: Jacek Krawczyk - „Wpływ antropopresji na ekosystem rezerwatu Las Murckowski” oraz Łukasz Tawkin, Monika Trochim - „Moskwa - Globalna metropolia”. W czasie sesji terenowej uczestnicy z jazdu mieli okazję poznać osobliwości przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Gołoborze Łysej Góry, Przełom Lubrzanki) oraz Rezerwatu Wietrznia i Rezerwatu Kadzielnia.

Trzy przedstawicielki SKNG UŚ (Agata Koptyńska, Krystyna Kozioł i Monika Trochim) prezentowały poster nt. Wykorzystania przestrzeni postindustrialnej na przykładzie Silesia City Center w VIII Seminarium Krajobrazowym, zorganizowanym w dniach 11 - 12 maja 2006, przez Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG, oddział w Sosnowcu. Temat seminarium brzmiał: Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i eksploatacyjne. Po przedstawieniu referatów i posterów wszyscy uczestnicy przenieśli się w ruiny cementowni Grodziec w celu przedyskutowania problemu zagospodarowania, kształtowania i ochrony krajobrazów przemysłowych. W drugim dniu seminarium odbył się objazd po najbardziej jaskrawych zakątkach Górnego Śląska. Wycieczkę zakończono zwiedzaniem nieczynnej kopalni węgla kamiennego Królowa Luiza w Zabrzu.

W dniach 19 - 21 Maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Geografów pt: „Człowiek i jego działalność na obszarach chronionych”, zorganizowana przez SKNG Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. SKNG UŚ reprezentowali: Krystyna Kozioł, Jacek Krawczyk, Łukasz Tawkin, Monika Trochim, Justyna Cocyk, Izabela Warzecha. Na sesji referatowej Krystyna Kozioł wygłosiła referat pt.: „Walory środowiska geograficznego na obszarze Góry Tuł i Zadniego Gaju - poszukiwanie odpowiedniej formy ochrony”, natomiast Justyna Cocyk i Izabela Warzecha wystąpiły z odczytem pt. „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich enklawą wśród górnośląskich miast tętniących życiem”. W czasie sesji terenowej ukazano nam piękno Roztoczańskiego Parku Narodowego (Stawy Echo, Bukowa Góra, Zwierzyniec) oraz mieliśmy okazję zobaczyć renesansowe miasto - Zamość.

W dniach 16 - 19 XI. 2006 w miejscowości Wołkowyja (gmina Solina) nad Jeziorem Solińskim odbył się Obóz Naukowy „Solina 2006”. W obozie wzięło udział 10 osób, w tym 8 z naszego koła. Byli to: Monika Trochim, Paweł Bereska, Łukasz Tawlin, Jacek Krawczyk, Agnieszka Kaźmierczak, Bartosz Szadkowski, Piotr Jurczak, Rafał Martyniew. Opiekę naukową sprawował mgr Michał Kuc z Uniwersytetu Wrocławskiego i mgr Marta Kukiełka z Akademii Świętokrzyskiej. Badania obejmowały: Charakterystykę środowiska fizyczno - geograficznego obszaru (opracowanie na podstawie istniejących informacji i powiększenie wiadomości o dokonane obserwacje), zdobycie materiałów na temat wykorzystania gospodarczego zbiornika Solina, inwentaryzację obiektów turystycznych w miejscowości Wołkowyja, badania dostępności turystycznej tej miejscowości. Ponadto odwiedziliśmy miejscowość uzdrowiskową Polańczyk i Zaporę wodną na Sanie w miejscowości Solina. Efekty badań będą przedstawione w 8 tomie książki pt. „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko” wydawanej przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego.

Ostatnim przedsięwzięciem SKNG UŚ był wyjazd na konferencję organizwaną w dniach 23 - 25. 12. 2006r. przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Gdańskiego i Studenckie Koło Turystyki z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Tytuł konferencji brzmiał następująco: „Turystyka w środowisku Geograficznym”. Z naszego koła była delegacja dwuosobowa, w składzie Dorota Betlej i Monika Trochim, które wygłosiły referat, pt. „Różne formy wykorzystania przestrzeni postindustrialnej na przykładzie GOP-u”. W czasie konferencji odbyła się sesja terenowa, w czasie której uczestnicy mieli okazję zobaczyć ujście Nogatu (wschodniego ramienia Wisły) do Bałtyku, wyspę Sobieszewską i stare miasto Gdańsk, wraz z najważniejszymi zabytkami. Po konferencji przedstawicielki naszego koła udały się do Poznania, gdzie również odwiedziły najciekawsze miejsca tego miasta.

Łukasz Tawkin, Monika Trochim - SKNG UŚ, Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: