Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKNG UŚ w roku akademickim 2008

W roku akademickim 2007/2008 Studenckie Koło Naukowe Geografów liczyło 16 członków.
Do października 2008 w skład zarządu wchodzili: Do komisji rewizyjnej wybrano: Alicję Golik, Brygidę Dzidek i Katarzynę Gajdę. Funkcje opiekuna naukowego sprawował już dziewiąty raz dr Mariusz Rzętała.

27.10.2008 roku odbyły się wybory do zarządu. Od tej pory funkcję prezesa sprawuje Jakub Adamek, wiceprezesami (decyzją zebrania walnego członków SKNG zniesiono zadekretowany dotąd rozdział funkcji na wiceprezes ds. turystycznych i naukowych) zostali Łukasz Sobel i Piotr Jurczak, skarbnikiem Anna Trzaskalik, sekretarzem - Alicja Golik.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Dorota Błażyca, Maciej Czechowski i Krystyna Kozioł (przewodnicząca).

Na przełomie roku 2007 i 2008 ukazał się tom 8 czasopisma "Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko". Zawiera on publikacje naszych członków: 4 referaty, 1 prelekcję oraz sprawozdanie z działalności w roku poprzednim - oraz publikacje osób z różnych ośrodków naukowych w kraju.

W dniach 12-14.12.2007 r. z inicjatywy przedstawicielki naszego koła, Agnieszki Sroki, prowadziliśmy sprzedaż kartek świątecznych w celu zdobycia funduszy na działalność statutową SKNG UŚ. Kartki, wykonywane ręcznie, były ciekawym sposobem podarowania przez naszą członkinię czegoś od siebie dla koła - korzyści z własnego talentu plastycznego.

W styczniu 2008 roku pod wpływem zabiegów Jolanty Kaźmierczak, studentki naszego wydziału, SKNG UŚ wystosowało apel do Wojewody Śląskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (Oddziału w Katowicach) o podjęcie działań kompensujących straty przyrodnicze i ograniczających powstawanie podobnych strat w przyszłości na terenie Grodźca Śląskiego. Przyczyną tych zagrożeń była nieprawidłowo przeprowadzona i nieprzystająca do przepisów o ochronie przyrody droga szybkiego ruchu - obwodnica Grodźca Śląskiego, a głównym podmiotem akcji - liczne chronione gatunki herpetofauny, bytujące m.in. w pobliskim rezerwacie "Morzyk". Jolanta Kaźmierczak przygotowała również stosowną petycję, pod którą zebrano podpisy studentów śląskich uczelni i szkół średnich.

Na wiosnę 2008 roku Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zorganizowały konkurs fotograficzny "Ziemia w obiektywie" w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Planeta Ziemia w celu propagowania wśród studentów wiedzy o naszej planecie. Termin nadsyłania prac upływał 21.03.2008 r., a ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 11.04.2008 r. Organizacją konkursu zajęła się bardzo energicznie członkini naszego koła Agnieszka Sroka, pozostali służyli jej pomocą.

Od 4 do 15.04.2008 r. trwał Kongres Zachodnioeuropejski EGEA w Belgii, w którym wzięli udział nasi członkowie: Bartosz Szadkowski i Brygida Dzidek, reprezentując nas na forum międzynarodowym.

W dniach 17-20.04.2008 r. miał miejsce Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych w miejscowości Pszczeliniec k. Krasnobrodu na Roztoczu. Nasze koło reprezentował Jan Zimnol, głosząc referat pt. "Turystyka w wybranych obiektach poprzemysłowych na obszarze GOP-u". W zjeździe uczestniczyli również Alicja Golik, Agata Sawicka, Maciej Czechowski, Łukasz Sobel i Piotr Jurczak. Po sesji referatowej członkowie naszego koła wzięli udział również w sesji terenowej, którą poszerzyli o wyjazd do Lwowa.

W nocy z 25 na 26.04.2008 odbył się, jak co roku, Bal Geografa, będący elegancką okazją do zabawy, integracji między studentami a kadrą naszej uczelni. W jego przygotowaniu i obsłudze brało udział wielu naszych członków. Obecnością na balu zaszczycili nas dr Adam Hibszer i dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko oraz ich P.T. Małżonkowie.

W dniach 23-24.05.2008 r. odbyło się XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne we Wrocławiu. Uczestniczyła w nim przedstawicielka SKNG UŚ Elżbieta Majchrowska, prezentując poster nt. "Transport zawiesiny z politermalnego lodowca spitsbergeńskiego - Werenskioldbreen w sezonie ablacji".

03-05.06.2008 r. członkowie SKNG UŚ wzięli udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Czeskie Stowarzyszenie Geomorfologów w miejscowości Šlapanice koło Brna: State of Geomorphological Research in the Year 2008. Krystyna Kozioł i Michał Sobala przygotowali poster: "Origin of the cave-forming crevices in the Skrzyczne massif (NE Silesian Beskid, Western Carpathians).

W roku 2008 SKNG UŚ kontynuowało badania pozostałości po eksploatacji rud żelaza na terenie gminy Boronów. 12.04.2008 r. Piotr Jurczak, Marcin Solecki i Maciej Czechowski uczestniczyli w drugim zwiadzie terenowym pod kierownictwem dr Marii Fajer i dr. Jana Macieja Wagi. Wykonano wtedy zdjęcia, które podczas wakacji zostały wykorzystane przez Piotra Jurczaka do wykonania projektów tablic edukacyjnych. Obecnie tablice są już sprawdzane i prawdopodobnie wkrótce zostaną umieszczone w terenie. Poczyniono również prace w kierunku upowszechniania naszych działań w Boronowie pod konkretnym logo. Projekt wykonała Dorota Błażyca.

W dniach 12-14.06.2008 r. w Pieskowej Skale odbyła się konferencja "Wody na obszarach chronionych", organizowana przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy i Komisję Hydrologiczną PTG. Reprezentowała nas w niej Beata Madej, będąc obok dra Andrzeja Tyca i mgr Agaty Koptyńskiej autorką referatu: "Tendencje zmian walorów źródeł dorzecza górnej Białej Przemszy w latach 1988-2007".

We wrześniu i październiku 2008 roku kontynuowaliśmy także badania dynamiki form gruzowych w Świstówce Roztockiej i Koziej Dolince - połączyliśmy bowiem siły z piszącym pracę magisterską w Koziej Dolince Michałem Ciepłym, studentem II roku studiów magisterskich uzupełniających z geografii. W dniach 01-04.09.2008 r. Piotr Jurczak, Michał Ciepły i Agnieszka Janus uczestniczyli w badaniach terenowych pod kierunkiem profesorów: Jacka Jani i Zbigniewa Śnieszko. Kolejny etap pomiarów przeprowadzono w dniach 26-27.10.2008 r. Brali w nim udział Piotr Jurczak, Michał Ciepły, Agnieszka Janus i Krystyna Kozioł.

Dnia 20.10.2008 r. rozpoczęliśmy cykl slajdów z różnych zakątków Ziemi. Pierwszy pokaz, zatytułowany "Spitsbergen z perspektywy studenta", przedstawiła Krystyna Kozioł, która brała udział w wyprawie do Polskiej Stacji Polarnej w ramach projektu Międzynarodowego Roku Polarnego "POLARCAT".

Krystyna Kozioł - SKNG UŚ, Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: