Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKNG UŚ w roku akademickim 2009

W roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe Geografów liczyło 18 członków.
Do października 2009 w skład zarządu wchodzili: Do komisji rewizyjnej wybrano: Dorotę Błażycę, Krystynę Kozioł oraz Macieja Czechowskiego. Funkcje opiekuna naukowego sprawował już dziewiąty raz dr hab. Mariusz Rzętała.

22.10.2009 roku odbyły się wybory do zarządu. Od tej pory funkcję prezesa sprawuje Aneta Rzepecka, wiceprezesami zostały Alicja Golik i Ewa Pabian, skarbnikiem - Marcin Solecki, sekretarzem - Karolina Trąbka.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Krystyna Kozioł, Małgorzata Małecka i Maciej Czechowski.

Na przełomie roku 2008 i 2009 ukazał się tom 9 czasopisma "Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko". Zawiera on publikacje naszych członków: 1 referat, 1 opis sesji terenowej oraz 2 sprawozdania, w tym z działalności SKNG UŚ w roku poprzednim - oraz publikacje osób z różnych ośrodków naukowych w kraju.

Od października 2008 SKNG UŚ rozpoczęło cykl pokazów slajdów z różnych części świata. W sumie w ciągu roku akademickiego 2008/2009 zostało zaprezentowanych 8 slajdowisk, w czasie których dane było nam poznać takie rejony świata jak: Spitsbergen, Turkmenistan, Kamczatkę, Gruzję, Indie, Himalaje, Francję, Włochy, Australię oraz Stany Zjednoczone.

We wrześniu i październiku 2008 roku kontynuowaliśmy także badania dynamiki form gruzowych za pomocą GPS-u różnicowego w Świstówce Roztockiej i Koziej Dolince - połączyliśmy bowiem siły z piszącym pracę magisterską w Koziej Dolince Michałem Ciepłym, studentem II roku studiów magisterskich uzupełniających z geografii. W dniach 01-04.09.2008 r. Piotr Jurczak, Michał Ciepły i Agnieszka Janus uczestniczyli w badaniach terenowych pod kierunkiem profesorów: Jacka Jani i Zbigniewa Śnieszko. Kolejny etap pomiarów przeprowadzono w dniach 26-27.10.2008 r. Brali w nim udział Piotr Jurczak, Michał Ciepły, Agnieszka Janus i Krystyna Kozioł.

W zimie rozpoczął się Projekt badawczy MNiSW nt. "Zróżnicowanie pokrywy lodowej zbiorników wodnych w regionie śląskim". W jego realizacji udział wzięli członkowie Koła, między innymi Maksymilian Solarski, Michał Piątek.

W marcu zakończyła się współpraca z Ośrodkiem Wrocławskim dotycząca przeprowadzenia ankiet nt. "Świadomości Polaków na temat zmian klimatu". W dniach 27-29 marca 2009 roku członkowie naszego Koła, Angelika Maj oraz Marcin Solecki, udali się z wizytą do zaprzyjaźnionego Koła Naukowego z Wrocławia. Celem wizyty było podliczenie wypełnionych ankiet, dokonanie podsumowania projektu oraz poznanie miasta.

31 marca 2009 roku Agata Sawicka oraz Alicja Golik wzięły udział w konferencji pt. "Czy idea metropolii może być zaraźliwa" w ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii organizowanych przez Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Uniwersytetem Śląskim.

16.04.2009 roku odbyło się zebranie komisji złożonej z członków SKNG UŚ i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Województwo śląskie w obiektywie". Wyróżniono 10 fotografii w 3 kategoriach. W kategorii pierwszej - "Śląsk czarny" wyróżnione zostały 4 osoby: Robert Wiącek, Daria Ząbek, Patrycja Wites oraz Agnieszka Sojka. W kategorii drugiej - "Śląsk zielony" wyróżnione zostały 3 osoby: Marianna Rissmann, Ewelina Wróbel oraz Agnieszka Sojka. Również w trzeciej kategorii - "Śląsk biały" wyróżnione zostały 3 osoby: Patrycja Wites, Robert Wiącek oraz Marcin Kolonko. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

W kwietniu 2009 roku w związku z obchodami 35-lecia istnienia Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego poproszono nas o podsumowanie naszej również 35-letniej działalności. Podsumowanie to wzbogacone o obecne zdjęcia członków SKNG UŚ ma się znaleźć w wydawanej na tę okoliczność publikacji.

Również w kwietniu (24.04.2009) miał miejsce Festiwal Nauki, w którym swoje stoisko zaprezentował Wydział Nauk o Ziemi oraz SKNG UŚ. Na uroczystej Gali, zorganizowanej na zakończenie Festiwalu Nauki, przyznane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia zostały wyróżnienia dla studentów odznaczających się szczególną aktywnością na rzecz środowiska akademickiego oraz społecznego. Wśród 13 uhonorowanych studentów znalazła się członkini naszego Koła - Krystyna Kozioł.

W dniach 17-20 września 2009 odbył się obóz adaptacyjny w Kletnie. W czasie jego trwania członkowie SKNG UŚ (Jakub Adamek, Maciej Czechowski, Alicja Golik oraz Aneta Rzepecka) przybliżali nowoprzyjętym studentom geografii jak się studiuje na Wydziale Nauk o Ziemi oraz jakich doświadczeń i niezapomnianych wrażeń dostarczą im wakacyjne praktyki terenowe. Na czas wyjazdu zaplanowanych było kilka punktów programu: wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej, Muzeum Ziemi i nieczynnej kopalni uranu oraz wędrówka na Śnieżnik. Plan wyjazdu został poszerzony o zwiedzanie Rzeczpospolitej Wapiennej (wapiennika) w Starej Morawie, twierdzy w Kłodzku i jej podziemi. W drodze powrotnej część uczestników obozu adaptacyjnego miała możliwość zwiedzenia Mosznej - zamku o 99-ciu wieżach.

Również we wrześniu 2009 roku miała miejsce wyprawa naukowa pod nazwą "Krym 2009. Przemiany krajobrazu w wyniku zmian klimatu.". Członkowie SKNG UŚ (Piotr Jurczak, Monika Kaczmarczyk i Anna-Maria Trzaskalik) uczestniczyli w dwutygodniowej wyprawie naukowej. Opiekunem merytorycznym projektu był doktor Ryszard J. Kaczka z Katedry Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Głównym celem projektu było porównanie zmian klimatycznych na obszarach górskich Środkowej Europy z Górami Krymskimi. Porównanie zapisu zmian klimatu zostanie przeprowadzone na podstawie badań dendroklimatycznych. Podczas wyprawy pobrane zostały próby z trzech stanowisk badawczych zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża Krymu: Wielki Kanion, masyw Aj-Petri, a także Nowy Świat koło Sudaku. Próby pobrano z drzew iglastych, na podstawie których zostanie dokonana analiza przyrostów rocznych.

W październiku 2009 roku otrzymaliśmy wspaniałą informację. Dzięki dobrym radom naszego opiekuna naukowego dr hab. Mariusza Rzętały oraz staraniom Piotra Jurczaka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 2 punkty dla czasopisma pt. "Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko" wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego.

W dniach 7-10 października miała miejsce konferencja pt. "Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. Sosnowiec - Zakopane". W czasie sesji referatowej w Zakopanem referat pt. "Charakterystyka chemiczna ekstremalnych epizodów opadowych w Hornsundzie (Spitsbergen)" wygłosiła, należąca do Studenckiego Koła Naukowego Geografów, Krystyna Kozioł.

W dniach 8-10 października 2009 odbyło się w Będzinie II Międzynarodowe Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. 9 października 2009 w sesji referatowej odbywającej się w Starostwie Powiatowym w Będzinie udział wzięły Angelika Maj oraz Alicja Golik, należące do SKNG UŚ. W czasie trwania sesji wysłuchać mogliśmy referatów pracowników naszego Wydziału oraz innych uczelni w Polsce.

Alicja Golik - SKNG UŚ, Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: