Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie z XVI Rocznego Kongresu EGEA w Holandii

Tegoroczny kongres EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers) rozpoczął się 10 października 2004 roku i trwał przez 5 kolejnych dni. Tym razem mieliśmy okazję odwiedzić Holandię, gdzie w miejscowości Baarlo położonej 5 km na południowy-zachód od Venlo zorganizowano po raz 16 spotkanie młodych geografów. W związku z dość dużą odległością jaką mieliśmy do pokonania swą podróż rozpoczęliśmy już 9 października wyruszając z Katowic autobusem kursującym na trasie Kraków - Aachen. Po 18 godzinach ciągłej jazdy dotarliśmy do Monchengladbach, skąd po krótkim zwiedzeniu centrum miasta ruszyliśmy w dalszą drogę zmierzając do Velno i dalej do Baarlo (miejsca kongresu) lokalnymi połączeniami autobusowymi.

Venlo to malownicza miejscowość w prowincji Limburgia, gdzie od końca średniowiecza zlokalizowana jest przystań flisacka i znajduje się tam skład z towarami spławianymi rzeką Mozą. Baarlo natomiast jest niewielką, malowniczą osadą słynącą w całej Holandii z urokliwego kompleksu pałacowego.

Kongres rozpoczął się oficjalnym powitaniem uczestników oraz wygłoszeniem referatów przygotowanych przez sponsorów (Heineken), a także wykładowców Uniwersytetu w Utrechcie oraz przewodniczącego stowarzyszenia EGEA. W kongresie uczestniczyło około 200 osób z 23 krajów Europy.

Kolejny dzień kongresu polegał na pracy w tzw. workshopach (grupy tematyczne). Przewodnim hasłem grupy, do której zostaliśmy przydzieleni, było „Room of the river”. W trakcie obrad zajmowaliśmy się problematyką powodzi i zagadnieniami dotyczącymi rzek w Holandii, jak również w całej Europie. Należy nadmienić iż Holandia to kraj, który boryka się z zagrożeniem wystąpienia powodzi, ponieważ aż 66 % terytorium tego państwa znajduje się poniżej poziomu morza. Zjawisko występujących na tych terenach powodzi związane jest zarówno z wezbraniami wynikłymi z opadów deszczu, jak również ze zjawiskiem cofki oraz sztormów. Rząd Holandii realizuje szereg projektów budowlanych (tamy, wały przeciwpowodziowe, regulacja koryt rzecznych, kanały) w celu zminimalizowania strat spowodowanych katastrofalnymi zalaniami terenu. Uczestnicy naszego workshopu przedstawiali zagrożenia powodziowe w poszczególnych krajach Europy (Belgia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Rosja i Polska), a także tworzyli nowe projekty ochrony przeciwpowodziowej.

Sesja terenowa odbyła się 12 października w Maastricht, gdzie mieliśmy możliwość spotkać się z planistami związanymi z projektem Meers dotyczącym zagospodarowania przestrzennego terenu w aspekcie ochrony powodziowej. Mogliśmy obejrzeć projekt na planach a także w rzeczywistości, poznaliśmy jego przyszłe funkcje, a w trakcie rozmowy mogliśmy przekazać własną wizję odnośnie tego projektu.

Następnego dnia (13 października) w trakcie objazdowej wycieczkę po wschodniej Holandii mieliśmy okazję zobaczyć m. in. terasy zalewowe Renu, centrum starego miasta Nijmegen oraz zabytkową celgielnię w Panoven. Braliśmy także czynny udział, wykonując przy pomocy odpowiedniego świdra odwierty w glebie torfowej.

Kolejny dzień (14 października) także poświęciliśmy na zwiedzanie. Tym razem do naszej dyspozycji były rowery (najbardziej powszechny środek lokomocji w Holandii), na których jeździliśmy po najbliższej okolicy Baarlo. Miasto to położone jest w sąsiedztwie Mozy i w trakcie trwania przejazdu mieliśmy możliwość zapoznania się z problemami powodziowymi występującymi na tych terenach.

Każdego dnia po zakończeniu pracy w podgrupach odbywały się różnego rodzaju gry sportowe i zabawy, a wieczorami w trakcie spotkań towarzyskich mieliśmy możliwość rozmowy o problemach związanych z geografią i naukami pokrewnymi. Przedstawiciele wszystkich krajów mogli poznać kulturę charakterystyczną dla innych narodów europejskich oraz nawiązać nowe znajomości.

Ostatniego dnia trwania kongresu wszyscy uczestnicy udali się do Utrechtu, gdzie przedstawiono wyniki kilkudniowej pracy workshopów, a po ich prezentacji nastąpiło oficjalne zakończenie XVI Rocznego Kongresu .

Łukasz Tawkin, Monika Trochim - Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ Sosnowiec

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: