Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie z konferencji : „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko”

W dniach 18 - 19 kwietnia 2002 r. członkowie SKNG UŚ zorganizowali w Sosnowcu konferencję Studenckich Kół Naukowych Geografów na temat „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko”.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiły się cztery koła z Polski: SKNG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, SKNG UMCS z Lublina, KNMG „Geoholicy” z Uniwersytetu Łódzkiego oraz SKN TiR AWF z Poznania.

Dzień pierwszy był poświęcony sesji referatowej, która odbyła się w auli im. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Należy nadmienić, że dla dziewczyn z Łodzi, które jako pierwsze przedstawiły referat, było to dziewicze wystąpienie, więc po prezentacji otrzymały od słuchaczy burzę oklasków.

„Geoholiczki” bardzo się starały; było przy tym trochę zabawy i teraz mogą mówić, że swój „pierwszy raz" przeżyły w Sosnowcu na „Żylecie”.

Po nich zobaczyliśmy nierozłączną parę z DS 3, czyli „Edyś i Lwowa”, którzy przybliżyli nam uroki będzińskiej hałdy.

Następni w kolejności byli fanatycy pogranicza polsko-ukraińskiego z AP w Krakowie. Ilością zdjęć przebili niejedną wystawę World Press Photo.

Po AP-ekach zobaczyliśmy TiRówki z Poznania (nazwa ma związek tylko i wyłącznie z kierunkiem studiów wybranym przez dziewczyny, tzn. Turystyką i Rekreacją; wszelkie inne skojarzenia są mylne!!!). Nadeszła również pora na przedstawicielkę UMCS Lublin, która swoim artykułem o zanieczyszczeniach powietrza miast całkowicie załamała mieszkanki Łodzi.

Po niej mogliśmy usłyszeć o przemianach gospodarczych Dąbrowy Górniczej, które wymienił stały bywalec XVIII piętra „Żylety” - Damian. Na koniec sesji referatowej prezes SKNG AP zainteresował zgromadzonych swoimi spostrzeżeniami na temat plech porostów i ich użytecznością związaną z datowaniem skał.

Poniżej zamieszczone zostały pełne tytuły wygłoszonych referatów wraz z nazwiskami autorów:

SKNG AP Kraków KNMG „Geoholicy” Łódź SKNG UMCS Lublin SKN TiR AWF Poznań SKNG UŚ Sosnowiec Drugi dzień konferencji był przeznaczony na sesję terenową. Nasi goście mogli zobaczyć walory przyrodnicze Dąbrowy Górniczej, która dla wielu utożsamiana jest jedynie z Hutą Katowice.

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy były sztuczne zbiorniki wodne (Pogoria I, II, III) powstałe na skutek zalania głębokich wyrobisk piasku podsadzkowego. Nad Pogorią I znajdują się dwa użytki ekologiczne. Na wschodniej części jeziora celem ochrony jest zachowanie ostoi dla ptactwa wodnego (perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyjny, trzciniak, trzcinniczek oraz kilka gatunków kaczek) i tarliska ryb (leszcz, karaś, karp, szczupak, sandacz, okoń, węgorz, amur, słonecznica, ciernik, kiełb). Drugi użytek ekologiczny obejmuje rzadkie siedliska torfowiskowe z unikatową w kraju roślinnością młak i mszystych moczarów.

22 ha lustra wody oraz otaczający teren Pogorii II to także użytek ekologiczny, którego celem jest zachowanie biocenoz nadwodnych i bagiennych z bogatą awifauną.

Po jeziorach przyszła kolej na Pustynię Błędowską, która od 1995 roku jest użytkiem ekologicznym lecz są plany by na jej tereniu utworzyć rezerwat przyrody. Aby zaznajomić się z pozostałościami największych w Polsce śródlądowych piasków wydmowych zatrzymaliśmy się w miejscowościach Chechło oraz Klucze (na terenie Dąbrowy Górniczej znajduje się tylko 20 ha pustyni).

Męska część wycieczki skupiła się na poszukiwaniu pozostałości dawnego poligonu wojskowego i po obfotografowaniu się na tle bunkra dowodzenia oraz znalezieniu kilkunastu łusek czuła się ukontentowana.

Dotarliśmy również na rynek i ruiny zamku w Sławkowie. Na koniec odwiedziliśmy „Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich”, które są pomnikiem przyrody o powierzchni 1,30 ha. Ewenementem tego miejsca jest naturalne tarlisko pstrąga potokowego. Mimo, że obszar źródliskowy jest położony w pobliżu Huty Katowice i Koksowni Przyjaźń woda jest nadal czysta i bogata w związki wapniowo-magnezowe. Do chwili obecnej nie jest wyjaśniony obszar zasilania źródeł.

Konferencja zakończyła się w godzinach popołudniowych ale w błędzie jest ten kto myśli, że jej uczestnicy rozjechali się do domów!. O 20.00 rozpoczął się Bal Geografa, który potrwał do białego rana...

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: