Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie z konferencji : „International Students Research Conference: 2000”

W maju 2000 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego w towarzystwie przedstawicieli Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział w „International Students Research Conference: 2000”, zorganizowanej przez studentów filii Uniwersytetu „Kyiv-Mohyla Academy” w Nikołajewie.

Nikołajew położony jest na półwyspie, na wybrzeżu Morza Czarnego przy ujściu Bohu i Inguła do limanu Bohu. Zajmuje powierzchnię 200 km2 i posiada 500 000 mieszkańców. W momencie założenia (1788 r.) spełniał głównie funkcje portu, natomiast obecnie jest centrum przemysłowym, kulturalnym i naukowym południowej części Ukrainy.

Jedną z ważniejszych instytucji spełniających funkcje naukowe jest wspomniana wyżej miejscowa wyższa uczelnia. Pierwsza ceremonia otwarcia i rozpoczęcia nauki w FiSii Uniwersytetu „Kyiv-Mohyla Academy” w Nikołajewie odbyła się l sierpnia 1996 roku w budynku oddanym do użytku już w 1991 roku (zajmuje on pow. 3000 m2 mieszcząc bibliotekę, czytelnię, halę sportową, stołówkę, aulę).

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu przyszłych polityków, ekonomistów, informatyków, filologów, a także ekologów. Są tu trzy fakultety na których studiuje łącznie ok. 800 osób oraz następujące specjalizacje: finanse i kredyty, nauki polityczne, filologia romańska i germańska, informatyka, ekologia.

Warto zauważyć, że transformacja kraju połączona z oddzieleniem Ukrainy od znacznych wpływów Rosji, spowodowały zmiany w szkolnictwie, gospodarce, polityce i innych dziedzinach życia. Nadrzędnym celem wszystkich uczelni na Ukrainie jest powrót do tradycji, kultury i języka ukraińskiego. Ważnym problemem jest również inne spojrzenie na edukację, którego przejawem jest m.in. poznanie kultur innych państw (nie tylko skupianie się nad osiągnięciami krajów dawnego bloku socjalistycznego), nauczanie języków obcych (w szczególności angielskiego), kształcenie światowej klasy profesjonalistów, integracja ze światowym procesem edukacji.

Podróż (trasa: Katowice - Przemyśl - Lwów - Nikołajew) odbyliśmy koleją i w godzinach popołudniowych 10 maja 2000 osiągnęliśmy cel naszej podróży. Na dworcu kolejowym zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez sekretarza komitetu organizacyjnego Andreeva V. oraz grupę studentów z Nikołajewa.

Po dotarciu do miejsca zakwaterowania mogliśmy poznać pozostałych uczestników konferencji, którzy przybyli na nią z całej Ukrainy. Wieczór upłynął na wspólnych rozmowach, dyskusjach i wymianach poglądów nad problemami studentów w naszych krajach. Dzieliliśmy się również naszymi spostrzeżeniami nad historią oraz zmianami społeczno-gospodarczymi jakie zachodzą zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.

W drugim dniu pobytu (11 maja 2000 r.) uczestniczyliśmy w spotkaniu naukowym. Poprzedzone sesją plenarną obrady konferencyjne prowadzono w trzech sekcjach tematycznych: ekologicznej, ekonomicznej i nauk społecznych.

Z naszej strony zostało wygłoszonych 11 referatów dotyczących naszego kraju, a przede wszystkim obszaru Wyżyny Śląskiej: W trakcie dyskusji odbywających się w ramach obrad sekcji ekologicznej wymieniano poglądy na temat prezentowanych wystąpień. Uczestnicy konferencji zainteresowani byli przede wszystkim metodami badawczymi oraz źródłami informacji wykorzystywanymi w naszych codziennych pracach naukowych. Nasi gospodarze przybliżyli nam problemy zanieczyszczenia środowiska Ukrainy, cele działalności parków krajobrazowych w ich kraju, jak również tematy związane z Nikołajewem i limanem Bohu.

Po części formalnej uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do niewielkiej galerii mieszczącej się w budynku uniwersytetu, gdzie prowadzono rozmowy na tematy dotyczące sytuacji szkolnictwa wyższego na Ukrainie oraz nawiązania bliższej współpracy między naszymi uczelniami.

Szczególnym zainteresowaniem w trakcie rozmów cieszył się system edukacji w Polsce oraz historia przemian w szkolnictwie (zwłaszcza wyższym).

W ostatnim dniu naszego pobytu (12 maja) organizatorzy konferencji pokazali nam historyczną osadę Olwia zbudowaną nad brzegiem limanu Dniepru, której założycielami byli Grecy. Przewodnik zapoznał nas z rolą tego miejsca w ówczesnym świecie, zwyczajami zamieszkujących go ludów i zaangażowaniem prac archeologicznych, których celem jest poszerzenie wiedzy o tym historycznym miejscu.

Kolejny punkt programu dotyczył oprowadzenia po ukraińskim gospodarstwie rolnym wzorowanym na rosyjskich kołchozach. Duże wrażenie zrobił przygotowany specjalnie na naszą obecność koncert orkiestry uczniów pobliskich szkół oraz pieśni prezentowane przez ukraińskiego solistę.

Ze swej strony chcielibyśmy podziękować za zaproszenie do udziału w konferencji. Na każdym kroku widoczny był duży wkład zarówno ze strony władz uczelni jak i samych studentów by wszystko odbyło się perfekcyjnie i bardzo profesjonalnie. Gospodarze imponowali nam serdecznością i sympatią z jaką nas przyjęli. Prócz do świadczeń typowo naukowych poznaliśmy nowe zakątki, ciekawą kulturę oraz historię naszych wschodnich sąsiadów, a co najważniejsze wspaniałych ukraińskich studentów.

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: