Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Konkurs fotograficzny - "Województwo śląskie w obiektywie"

!!! KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Dnia 16 kwietnia 2009 roku odbyło się posiedzenie komisji sędziowskiej oceniającej prace uczestników konkursu fotograficznego "Województwo śląskie w obiektywie".

Komisja sędziowska postanowiła nagrodzić następujące osoby:


Kategoria I - "Śląsk czarny"


I miejsce w kategorii "Śląsk czarny"
Ruda Śląska, autor: Robert Wiącek (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk czarny"
Jaworzno - Szczakowa, autor: Daria Ząbek (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk czarny"
Zabrze - Kopalnia Ludwik, autor: Patrycja Wites (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk czarny"
KWK "Murcki", autor: Agnieszka Sojka (Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony środowiska)


Kategoria II - "Śląsk zielony"


I miejsce w kategorii "Śląsk zielony"
Imielin, autor: Marianna Rissmann (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk zielony"
Sosnowiec, autor: Ewelina Wróbel (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk zielony"
Beskid Żywiecki, autor: Agnieszka Sojka (Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony środowiska)


Kategoria III - "Śląsk biały"


I miejsce w kategorii "Śląsk biały"
Katowice, autor: Patrycja Wites, (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk biały"
Świętochłowice - Lipiny, autor: Robert Wiącek (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych)


Wyróżnienie w kategorii "Śląsk biały"
Istebna, autor: Marcin Kolonko (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi)


Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


Organizatorzy:Sponsorzy:


Sosnowiec PATELNIA-
pasaż pod dworcem PKP
tel. (32) 368 17 01


Sosnowiec
ul. Dekerta 5
www.fotobrom.pl


Silesia City Center
Katowice
ul. Chorzowska 107
www.planetoutdoor.plKONKURS FOTOGRAFICZNY

"Województwo śląskie w obiektywie"

Regulamin konkursu fotograficznego
"Województwo śląskie w obiektywie"

organizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Województwo śląskie w obiektywie" jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego.
 2. W konkursie mogą brać udział studenci Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:
  • "Śląsk czarny" (dziedzictwo industrialne i postindustrialne województwa śląskiego)
  • "Śląsk zielony" (przyroda województwa śląskiego)
  • "Śląsk biały" (architektura oraz kultura województwa śląskiego)
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, każda z nich jednak musi dotyczyć odrębnej kategorii.
 5. Ostateczny termin nadsyłania prac to 31 marzec 2009 roku. W wypadku prac wysłanych pocztą decydować będzie data nadania na stemplu pocztowym. Prace złożone po 31 marca 2009 roku nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Do zdjęć należy dołączyć następujące informacje:
  • imię, nazwisko oraz rok i miejsce urodzenia autora
  • telefon kontaktowy i adres e-mail do korespondencji
  • nazwę uczelni, rok i kierunek studiów
  • nazwę kategorii, w której zgłaszane są do konkursu prace
  • informację gdzie i kiedy zdjęcia zostały wykonane
  • informację o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatora konkursu fotograficznego "Województwo śląskie w obiektywie"
 7. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione.
 8. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą być modyfikowane za pomocą jakiegokolwiek programu graficznego. Format składanych prac to 20 x 30 cm - należy dołączyć do nich formę elektroniczną zdjęć na płycie CD-ROM (rozdzielczość prac minimum 1500x2000 px).
 9. Miejscem składania prac są:

  Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski
  ul. Będzińska 60
  41-200 Sosnowiec
  pokój nr 117 - w godzinach 8:00 - 15:00

  Biuro Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bankowa 12a (budynek w którym mieści się Dział Spraw Studenckich)
  40-203 Katowice
  2 piętro- w godzinach 9:30 - 15:00

 10. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zdjęć z konkursu.
 11. Zdjęcia zgłaszane do konkursu pozostają własnością Uczestnika który je nadesłał. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych i innych, a Uczestnik przystępując do konkursu wyraża na to zgodę.
 12. Organizator z największą starannością podejdzie do kwestii oceny nadesłanych zdjęć. W tym celu zostanie powołana specjalna trzyosobowa komisja oceniająca prace biorące udział w konkursie.
 13. Laureaci o wynikach konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie, dodatkowo lista laureatów zamieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora konkursu w terminie do 15 kwietnia 2009 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2009 roku w budynku Wydziału Nauk o Ziemi o godzinie 17:00.
 14. Główną nagrodą dla laureatów będą nagrody rzeczowe. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.
 15. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Laureatów wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, rok i kierunek studiów) na stronie internetowej Organizatora, oraz w mediach informujących o wynikach konkursu.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Naukowego Koła Geografów Uniwersytetu Śląskiego.
Inspiracją do utworzenia kategorii w konkursie fotograficznym "Województwo śląskie w obiektywie" był podział Gustawa Morcinka i Stanisława Berezowskiego.

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: